Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
24. júla 2016 9:36 Cestná doprava od Nasa DopravaSITA

Obyvatelia sa vyjadria k výstavbe cesty R2 Včeláre – Košice

Podľa zhrnutia Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie výstavbou zeleného variantu dôjde k zníženiu expozície hlukom  v obytných súboroch, pričom ide o najšetrnejšie riešenie aj z hľadiska vplyvov na chránené územia a biotopy, ako aj z pohľadu Natura 2000.

Národná diaľničná spoločnosť rozbieha na budúci týždeň zhromaždenia občanov obcí dotknutých zámerom výstavby Rýchlostnej cesty R2 v úseku Včeláre – Košice – Šaca na verejné prerokovanie Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie.

Jedno stretnutie sa uskutoční už v pondelok večer v Moldave nad Bodvou. Výstavbou sú dotknuté obce Hrhov, Dvorníky – Včeláre, Zádiel, Drienovec, Hosťovce, Turňa nad Bodvou, mesto Moldava nad Bodvou, Mokrance, Čečejovce, Cestice, Veľká Ida, mestská časť Košice – Šaca.

Cieľom investície je skvalitnenie cestnej siete v riešenom území, zvýšenie priepustnosti a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky. Odstránením prejazdu intravilánovými úsekmi obcí dôjde ku zlepšeniu obslužnosti územia, zníži sa miera obťažovania obyvateľov tranzitnou dopravou a zlepšia sa bezpečnosť premávky, životné podmienky v dotknutých obciach.

Podrobnejšie informácie nájdu záujemcovia na internetovej stránke http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rychlostna-cesta-r2-vcelare-saca-1. Obyvatelia môžu podávať pripomienky k zámeru na verejných zhromaždeniach alebo písomne na Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava.

Podľa zverejnených dokumentov návrh trasy bol vypracovaný v dvoch variantoch modrý a zelený, pričom je rozdielna ich dĺžka i náklady. Modrý variant je dlhší a pokiaľ by sa staval v plnom profile, náklady by sa pohybovali na úrovni vyše 500 miliónov eur bez DPH, zelený variant je kratší a náklady na jeho vybudovanie v plnom profile by sa pohybovali v objeme vyše 384 miliónov eur bez DPH.

V zhrnutí Správy o hodnotení vplyvov sa uvádza, že v rámci doterajšieho posudzovania sa ako výhodnejší ukazuje zelený variant s dĺžkou vyše 31 kilometrov. Stavba je rozdelená na dve etapy – I. etapa Včeláre – Moldava nad Bodvou, II. etapa Moldava nad Bodvou – Šaca. Realizácia by mala začať v roku 2022 a ukončenie je plánované v roku 2026.

Národná diaľničná spoločnosť pri zelenom variante už vyriešila aj požiadavku obyvateľov Mokraniec, aby bola rýchlostná cesta posunutá. Ako sa uvádza v zhrnutí Správy o hodnotení vplyvov, oproti pôvodne plánovanej trase bude cesta posunutá o 150 až 200 metrov, čím sa vylúči aj asanácia rodinného domu oproti železničnej stanici. Navrhované riešenie prispeje k zlepšeniu životného prostredia.

Podľa zhrnutia Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie výstavbou zeleného variantu dôjde k zníženiu expozície hlukom v obytných súboroch, pričom ide o najšetrnejšie riešenie aj z hľadiska vplyvov na chránené územia a biotopy, ako aj z pohľadu Natura 2000.

Zelený variant nezasahuje do ochranných pásiem spodných vôd, pričom v porovnaní s modrým variantom pôjde o menší trvalý záber pozemkov. Zelený variant je riešením rentabilným s najnižšími investičnými nákladmi.

Témy

Odporúčané články

Najčítanejšie za 24 hodín

Odporúčame