Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Ilustračné foto: SITA/Viktor Zamborský.
8. novembra 2017 16:04 Cestná doprava od Nasa DopravaSITA

Kabinet schválil návrh zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke

Cieľom návrhu zákona je komplexne riešiť problematiku podmienok prevádzky vozidiel v cestnej premávke v súlade s požiadavkami novej legislatívy Európskej únie, ako aj s prihliadnutím na poznatky a skúsenosti z používania súčasného zákona z roku 2004.

BRATISLAVA 8. novembra (SITA) – Návrh nového zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, ktorý v stredu schválila vláda, komplexne rieši túto problematiku v súlade s požiadavkami novej legislatívy Európskej únie. Zároveň prihliada na poznatky a skúsenosti z používania súčasného zákona z roku 2004.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) pripravilo návrh úplne nového zákona, keďže terajší bol novelizovaný už devätnásťkrát. „Ministerstvo sa rozhodlo preto vypracovať úplne nový zákon, a to najmä z dôvodu prijatia balíčka opatrení EÚ v súvislosti s kontrolami technického stavu vozidiel, nových predpisov upravujúcich schvaľovanie vozidiel a dohľadu nad trhom,“ informovala agentúru SITA rezortná hovorkyňa Karolína Ducká.

Prísnejšie podmienky pri posúdení technického stavu vozidla

Ide o komplexnú úpravu schvaľovania, prevádzky a kontrol technického stavu vozidiel. „Medzi najdôležitejšie patrí sprísnenie podmienok pri posudzovaní technického stavu vozidla, povolená preregistrácia vozidiel s pravostranným riadením vyplývajúca z rozhodnutia Súdneho dvora EÚ a stanovenie minimálnych požiadaviek na systém cestných technických kontrol, ktoré majú prispieť k zvýšeniu bezpečnosti a zníženiu emisií,“ priblížila Ducká.

Nové predpisy treba uplatňovať do 20. mája 2018

„Návrh zákona a jeho vykonávanie v praxi bude mať dopad na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, ochrany životného prostredia a rovnosti hospodárskej súťaže, aby sa vozidlá používali, len ak sú udržiavané na požadovanom stupni technickej spôsobilosti pre cestnú premávku,“ uviedlo ministerstvo dopravy a výstavby. Nové európske smernice v tejto oblasti nadobudli účinnosť 20. mája 2014 a členské štáty EÚ boli povinné prijať vlastné vnútroštátne predpisy do 20. mája 2017, pričom uplatňovať ich musia najneskôr do 20. mája 2018.

Most SNP v Bratislave. Foto: SITA/Jakub Julény.

Systém schvaľovania vozidiel treba komplexne zmeniť

„Od roku 2004 sa predpisy pre schvaľovanie vozidiel zásadným spôsobom zmenili. Aj keď boli vykonané čiastkové zmeny prostredníctvom noviel zákona, je potrebné celý systém schvaľovania komplexne zmeniť a nanovo upraviť v novom zákone o prevádzke vozidiel,“ upozornil rezort dopravy. Podobne treba komplexne zmeniť a upraviť už zavedený systém dohľadu nad trhom a európske smernice prevziať do nášho právneho poriadku, čo si vyžaduje väčšie zmeny a úpravy v novom zákone.

Zmeny si vyžiadajú výdavky za niekoľko miliónov eur

Súvisiaca úprava Jednotného informačného systému v cestnej doprave by mala stáť 1,8 mil. eur. Ministerstvo dopravy má tieto peniaze zabezpečené vo svojom rozpočte na tento rok. Ministerstvo vnútra SR zas bude potrebovať v rokoch 2018 až 2020 zhruba 6 mil. eur na úpravu informačného systému evidencie vozidiel, ako aj dopravných nehôd a centrálnej evidencie správnych deliktov a priestupkov, na údržbu existujúcich kontrolných zariadení na vykonávanie cestných technických kontrol a obstaranie novej techniky, a tiež na rast miezd. Tieto prostriedky zatiaľ nie sú zabezpečené v rozpočte rezortu vnútra.

Príjem zvýši podrobnejšia cestná technická kontrola

Nový príspevok na podrobnejšiu cestnú technickú kontrolu by mal podľa odhadov zabezpečiť ročný príjem 100 tis. eur. Pri podrobnejšej cestnej technickej kontrole podľa predpokladov bude ročne vyhodnotených s chybami približne päťsto vozidiel.

SR bude povinná vykonať minimálne 5 % cestných technických kontrol z celkového počtu evidovaných vozidiel kategórie M2, M3, N2, N3, O3 a O4. Pri niektorých správnych poplatkoch sú navrhnuté nižšie sadzby a pri niektorých vyššie, aby bol celkový príjem na súčasnej hranici.

Diaľničná prevádzka. Ilustračné foto: Národná diaľničná spoločnosť.

K návrhu zákona prišlo vyše tristo pripomienok

Návrh zákona bol predložený na vládu s rozpormi s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení SR, Iris Ident, Národnou asociáciou staníc technickej kontroly (NA STK), S-EKA, spol. s . r. o., so Slovenskou asociáciou malých a stredných podnikov a živnostníkov a Zväzom automobilového priemyslu SR. V medzirezortnom pripomienkovom konaní prišlo spolu 311 pripomienok, z toho 73 zásadných.

NA STK napríklad navrhla opäť zaviesť právomoc ministerstva dopravy určovať sieť staníc technickej kontroly a pracovísk emisnej kontroly a ich počty podľa jednotlivých druhov a typov pre okresy. Zároveň navrhla zrušiť povinnosť vydávať vyznačené osvedčenie o kontrole technického stavu a vyznačenú kontrolnú nálepku, pričom zostať by mal len vyznačený protokol o kontrole technického stavu ako jediný povinný doklad o vykonaní technickej a emisnej kontroly.

Návrh zákona má navrhovanú účinnosť pre jednotlivé časti 1. marca a 20. mája 2018, vzhľadom na povinnú transpozíciu smerníc EÚ, a 1. januára 2020 z dôvodu zmeny informačných systémov.

Témy

Odporúčané články

Najčítanejšie za 24 hodín

Odporúčame